Podmienky používania

Podmienky používania - 1bazár.sk

1. Webová stránka 1Bazár.sk je inzertný portál prevádzkovaný fyzickou osobou:
Viliam Kačala - eSVe, IČO: 46686665
ďalej iba ako Prevádzkovateľ.

Firemné ponuky, ktoré nie sú v rubrike "Služby, servis" budú zmazané po troch dňoch od upozornenia zaslaného emailom danému subjektu!!!

Je výslovne zakázané:

 • Inzerovať multilevel systémy, pyramídové hry, podvodné systémy alebo iné služby im na roveň postavené.
 • Podvodné pôžičky, podvodné výkupy, podvodné obohocovanie atď.
 • Inzerovať systémy, ktoré ponúkajú bezpracné zárobky, práca s vyžadovaným poplatkom vopred, prepisovanie reklamných textov, emailing a im na roveň postavené služby.
 • Inzerovať kopírovanie letákov, listov, vkladanie letákov do obálok ...
 • Kopírovať rovnaké inzeráty do viacerých kategórií, alebo do tej istej kategórie.( duplikovanie )
 • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než do ktorých správne patria.
 • Vkladať do inzerátov HTML značky.
 • Inzerovať firmy nebo www stránky (inzerovať je možné iba produkt).
 • Inzerovať erotické inzeráty.

 • Inzerovať falzifikáty.

  (Falzifikáty obsahujú ochrannú známku alebo logo, ktoré je od ochrannej známky iných produktov alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Takýto tovar napodobňuje original produkt s cieľom vydávať ho za pravý produkt tej danej značky.)

 • Inzerovať nebezpečné produkty alebo služby.

  (rekreačné drogy, psychoaktívne látky, pomôcky na užívanie drog, zbrane, munícia, výbušniny a pyrotechnika, návody na výrobu výbušnín alebo iných nebezpečných produktov, tabakové produkty. )

 • Inzerovať produkty alebo služby, ktoré umožňujú nečestné správanie.

  Sú to najmä zariadenia na tajné alebo skryté sledovanie, softvér alebo pokyny pre hackerov, služby slúžiace na umelé zvyšovanie návštevnosti webových stránok alebo reklamy, falošné dokumenty, služby na podvádzanie v škole.

 • Inzerovať propagáciu:

  •rasizmu, násilia, nenávisti, obťažovania, sexuálnej, politickej alebo náboženskej neznášanlivosti alebo propagáciu organizácií s takýmito názormi

  •obsahu, ktorý sa týka úžery alebo nespravodlivého obohacovania sa na úkor druhých.

Ďalšie upozornenia

 • Autobazár v rubrike AUTOBAZÁR smie inzerovať iba konkrétne auto, nie svoje služby a firmu ako celok (to patrí do kategóie SLUŽBY, SERVIS).
 • Realitná kancelária v rubrike REALITY, NEHNUTEĽNOSTI nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom ... -> to patrí do kategóie SLUŽBY, SERVIS), ale iba konkrétnu nehnuteľnosť.
 • Použitý tovar možno inzerovať iba po jednom kuse, jednej farby , typu, tvaru, veľkosti ...
 • Pri vložení ponuky o zamestnanie alebo brigády sú požadované údaje firmy a predmet jej činnosti, minimálne požiadavky na žiadateľa a predmet ponúkanej práce.
 • Na portály je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu "Zarobte si plno peňazí, viac informácií emailom"..
 • Pokiaľ sa na portály objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku za zvýraznenie, reklamu, alebo topovanie.
 • K popisu inzerátu možno doplniť osobné www stránky nekomerčného charakteru.

2. Server umožňuje bezplatne inzerovať a vyhľadávať ponuky a dopyty inzerovaných vecí, služieb a iného majetku súkromných a podnikateľských subjektov, ďalej iba Užívateľov.

3. Na portály 1BAZAR.SK je zakázané inzerovať veci alebo služby, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

4. Inzeráty predaj/ponuka patria do "Predám" inzeráty hľadám/kúpim patria do "Kúpim".

5. Fotografie umiestnené u inzerátu nesmú byť erotického charakteru (neplatí pre sekciu Erotika) alebo nesmú zobrazovať intímne časti ľudského tela. Ďalej nesmú byť výhražné, klamlivé, alebo urážlivé.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo potrebných zmien v inzerátu, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, či inzerát odstrániť z ponuky, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, alebo pravidlami portálu 1BAZAR.SK.

7. Prevádzkovateľ ma právo zmazať inzerát, pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej rubriky s ohľadom na text inzerátu, alebo pokiaľ inzerát budí dojem, že Uživateľom je iná osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát i pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam používania na 1BAZAR.SK

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkuváva kontakt medzi predajcom a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí, alebo služieb.

9. Prevádzkovateľ funguje iba ako sprostredkovateľ mezi kupujúcim a predajcom, nepreberá žiadné záväzky ani záruky za predávané predmety či služby.

10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužítie osobných dát Uživateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému portálu treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným použitím registračných a štatistických údajov.

11. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

12. Poplatok v sekciach "Práca, Brigády" a "Služby, servis" je za schválenie, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Ak podáte dva rovnaké inzeráty, je ten starší označený systémom ako duplicitný a vymaže sa. Ak tento bol spoplatnený, užívateľ stráca nárok na vrátenie poplatku. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky pre zlepšenie kvality ponúkaných služieb.

--------------------------------------------------------------------------------------------