Topovanie inzerátu I P H O N E 6 --> 16 GB, TOP stav !!

Pokiaľ chcete posunúť inzerát na prvé pozície v danej kategórii, použite topovanie.

TOPovanie môžete vykonať okamžite a to zaslaním SMS správy podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Doba topovania Cena Formát SMS Číslo
3 dni 1 € 1T 1 677277 (1T~medzera~1~medzera~677277) 8877
7 dní 2 € 1T 2 677277 (1T~medzera~2~medzera~677277) 8877
14 dní 3 € 1T 3 677277 (1T~medzera~3~medzera~677277) 8877
21 dní 4 € 1T 4 677277 (1T~medzera~4~medzera~677277) 8877
30 dní 5 € 1T 5 677277 (1T~medzera~5~medzera~677277) 8877


Platobný systém zaisťuje MAYPAY.SK - Ceny za SMS uvedené v tabuľke sú s DPH.