Topovanie inzerátu Predam

Pokiaľ chcete posunúť inzerát na prvé pozície v danej kategórii, použite topovanie.

TOPovanie môžete vykonať okamžite a to zaslaním SMS správy podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Doba topovania Cena Formát SMS Číslo
3 dni 1 € 1T 1 679502 (1T~medzera~1~medzera~679502) 8877
7 dní 2 € 1T 2 679502 (1T~medzera~2~medzera~679502) 8877
14 dní 3 € 1T 3 679502 (1T~medzera~3~medzera~679502) 8877
21 dní 4 € 1T 4 679502 (1T~medzera~4~medzera~679502) 8877
30 dní 5 € 1T 5 679502 (1T~medzera~5~medzera~679502) 8877


Platobný systém zaisťuje MAYPAY.SK - Ceny za SMS uvedené v tabuľke sú s DPH.