Podmienky používania

Podmienky používania - 1bazár.sk

1. Webová stránka 1Bazár.sk je inzertný portál prevádzkovaný fyzickou osobou:

..............................

ďalej iba ako Prevádzkovateľ.

Firemné ponuky, ktoré nie sú v rubrike "Služby, servis" budú zmazané po troch dňoch od upozornenia zaslaného emailom danému subjektu!!!

Je výslovne zakázané:

 • Inzerovať multilevel systémy, pyramídové hry, podvodné systémy alebo iné služby im na roveň postavené.
 • Podvodné pôžičky, podvodné výkupy, podvodné obohocovanie atď.
 • Inzerovať systémy, ktoré ponúkajú bezpracné zárobky, práca s vyžadovaným poplatkom vopred, prepisovanie reklamných textov, emailing a im na roveň postavené služby.
 • Inzerovať kopírovanie letákov, listov, vkladanie letákov do obálok ...
 • Kopírovať rovnaké inzeráty do viacerých kategórií, alebo do tej istej kategórie.( duplikovanie )
 • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než do ktorých správne patria.
 • Vkladať do inzerátov HTML značky.
 • Inzerovať firmy nebo www stránky (inzerovať je možné iba produkt).
 • Inzerovať erotické inzeráty.

 • Inzerovať falzifikáty.

  (Falzifikáty obsahujú ochrannú známku alebo logo, ktoré je od ochrannej známky iných produktov alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Takýto tovar napodobňuje original produkt s cieľom vydávať ho za pravý produkt tej danej značky.)

 • Inzerovať nebezpečné produkty alebo služby.

  (rekreačné drogy, psychoaktívne látky, pomôcky na užívanie drog, zbrane, munícia, výbušniny a pyrotechnika, návody na výrobu výbušnín alebo iných nebezpečných produktov, tabakové produkty. )

 • Inzerovať produkty alebo služby, ktoré umožňujú nečestné správanie.

  Sú to najmä zariadenia na tajné alebo skryté sledovanie, softvér alebo pokyny pre hackerov, služby slúžiace na umelé zvyšovanie návštevnosti webových stránok alebo reklamy, falošné dokumenty, služby na podvádzanie v škole.

 • Inzerovať propagáciu:

  •rasizmu, násilia, nenávisti, obťažovania, sexuálnej, politickej alebo náboženskej neznášanlivosti alebo propagáciu organizácií s takýmito názormi

  •obsahu, ktorý sa týka úžery alebo nespravodlivého obohacovania sa na úkor druhých.

Ďalšie upozornenia

 • Autobazár v rubrike AUTOBAZÁR smie inzerovať iba konkrétne auto, nie svoje služby a firmu ako celok (to patrí do kategóie SLUŽBY, SERVIS).
 • Realitná kancelária v rubrike REALITY, NEHNUTEĽNOSTI nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom ... -> to patrí do kategóie SLUŽBY, SERVIS), ale iba konkrétnu nehnuteľnosť.
 • Použitý tovar možno inzerovať iba po jednom kuse, jednej farby , typu, tvaru, veľkosti ...
 • Pri vložení ponuky o zamestnanie alebo brigády sú požadované údaje firmy a predmet jej činnosti, minimálne požiadavky na žiadateľa a predmet ponúkanej práce.
 • Na portály je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu "Zarobte si plno peňazí, viac informácií emailom"..
 • Pokiaľ sa na portály objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku za zvýraznenie, reklamu, alebo topovanie.
 • K popisu inzerátu možno doplniť osobné www stránky nekomerčného charakteru.

2. Server umožňuje bezplatne inzerovať a vyhľadávať ponuky a dopyty inzerovaných vecí, služieb a iného majetku súkromných a podnikateľských subjektov, ďalej iba Užívateľov.

3. Na portály 1BAZAR.SK je zakázané inzerovať veci alebo služby, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

4. Inzeráty predaj/ponuka patria do "Predám" inzeráty hľadám/kúpim patria do "Kúpim".

5. Fotografie umiestnené u inzerátu nesmú byť erotického charakteru (neplatí pre sekciu Erotika) alebo nesmú zobrazovať intímne časti ľudského tela. Ďalej nesmú byť výhražné, klamlivé, alebo urážlivé.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo potrebných zmien v inzerátu, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, či inzerát odstrániť z ponuky, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, alebo pravidlami portálu 1BAZAR.SK.

7. Prevádzkovateľ ma právo zmazať inzerát, pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej rubriky s ohľadom na text inzerátu, alebo pokiaľ inzerát budí dojem, že Uživateľom je iná osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát i pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam používania na 1BAZAR.SK

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkuváva kontakt medzi predajcom a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí, alebo služieb.

9. Prevádzkovateľ funguje iba ako sprostredkovateľ mezi kupujúcim a predajcom, nepreberá žiadné záväzky ani záruky za predávané predmety či služby.

10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužítie osobných dát Uživateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému portálu treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným použitím registračných a štatistických údajov.

11. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

12. Poplatok v sekciach "Práca, Brigády" a "Služby, servis" je za schválenie, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Ak podáte dva rovnaké inzeráty, je ten starší označený systémom ako duplicitný a vymaže sa. Ak tento bol spoplatnený, užívateľ stráca nárok na vrátenie poplatku. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky pre zlepšenie kvality ponúkaných služieb.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ako chránime vaše súkromie?

 


Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.
Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

 


Aké údaje zbierame


Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe a cenových ponukách
Pri nákupe a cenových ponukách od vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie nákupu a cenových ponukách. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup alebo cenovú ponuku nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, priezvisko,  fakturačné údaje, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. 
Nezadávate nám žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, variabílny symbol, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).
V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

 


Ako údaje používame


Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich produktov a služieb
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme ponúknuť a dodať naše produkty a služby. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.Komunikácia s vami


Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke.

 Cookies


Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj súbory. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právne základy
Aj keď Vás nechceme zaťažovať právničtinou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:
1.) Plnenie zmluvy – v prípade objednania služieb
2.) Súhlas – každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
3.) Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
4.) Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.
Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov.

 


Prenos do tretích krajín


Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako vaše údaje chránime
Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

 


Ako dlho údaje uchovávame


Osobné údaje, ktoré súvisia s ponukou našich produktov a služieb uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 


Aké sú vaše práva


Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

 


Ako si uplatniť vaše práva


Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 


Právo na prístup k údajom


Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

 


Právo na opravu


Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

 


Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)


Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
1.) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
2.) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
3.) namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie
4.) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

 Právo na obmedzenie spracúvania


Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
1.) ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
2.) spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
3.) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
4.) v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

..................................
V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese support@1bazar.sk, alebo písomne na adrese našej spoločnosti.


Cookies


Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.
Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

 


Prečo používame cookies?


Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.
Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok.

 


Aké cookies používame?

 


Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google Analytics, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 


Vaše voľby


Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:
1.) Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
2.) Tretie strany: na obmedzenie cookies sa daj využiť riešenia tretích strán, na príklad na stránke optout.aboutads.info.

 


Kontaktujte nás


Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na support@1bazar.sk